Spoločnosť Cezo, spol. s.r.o. vznikla v roku 2007. Od vzniku firmy bolo naším cieľom poskytovať najvyššiu kvalitu služieb pri realizácií inžinierských stavieb, kde sa špecializujeme hlavne na: vodovody, plynovody,  a kanalizácie. Vo vlastnej réžii vykonávame pretláčanie komunikácií.

Pri realizácií zákazky kladieme veľký dôraz na kvalitu a komplexnosť našich dodávok  a na spokojnosť objednávateľa a užívateľa.

       Zabezpečujeme komplexné služby pri realizácií plynovodu, vodovodu, kanalizácie.
Všetky činnosti firmy sú zaisťované len kvalifikovaným personálom a na základe dlhodobých skúseností vedúcich pracovníkov.  
       Naša spoločnosť má vlastného odborného technického pracovníka na preskúšavanie plynovodov s požadovyným oprávnením. Všetci pracovníci sú pravidelne preskúšavaní a doškoľovaný v daných oboroch. Tým je zabezpečená kvalita a precíznosť vykonaných prác.

 

        Získanými skúsenosťami a schopnosťami tak garantujeme vysokú kvalitu odvedenej práce, čím nadväzujeme na dobré meno našej spoločnosti, ktoré si získala vďaka kvalite už odvedených prác po dobu svojej existencie.