Kontakt

Cezo, spol. s.r.o.

Mierová 1973/79
06601 Humenné

Tel.:  057/4492557 

         0907 489 821 

Fax: 057/4492581

Bankové spojenie:                         IČO: 36 757 535                                          

SLSP a.s. pob. Humenné               DIČ: 2022355115                                         

č.ú.: 0463252650/0900                     IČO DPH: SK 2022355115                           

 

Kontaktujte nás