Inžinierske stavby

VODOVODY A KANALIZÁCIE


Náplňou spoločnosti je výstavba nových kanalizačných a vodovodných sietí všetkých priemerov,
rekonštrukcia  sietí a výstavba retenčných nádrží, vodojemov, úpravní vody, čerpacích staníc.

Realizujeme: kompletnú realizáciu diela, poradenskú činnosť a návrh riešenia, obchodno-technickú prípravu, dodávku stavebnej časti, dodávku požadovaných
technológií. Spoločnosť má veľké skúsenosti s používaním tvárnej liatiny pri výstavbe vodovodov ako aj používaním sklolaminátových rúr pri výstavbe kanalizácií.


Plynovody


Naša spoločnosť sa zaoberá:
Prekládkou vonkajších plynových rozvodov NTL a STL s prevádzkovým tlakom 2,0 - 400 kPa vrátane vypracovania projektovej dokumentácie,
zhotovením palivovej základne pre prevádzkovateľa sietí a odsúhlasenie danej dokumentácie príslušnými inštitúciami.
Kompletné zhotovenie nových plynovodných sietí a odsúhlasenia prevádzkovateľom.
Vyhotoveným OS - OP Plynových a tlakových zariadení.

Vypracovanie technologických postupov - zabezpečenie technológa zvárania pre plasty kontrola zvarov oceľ - plast.
Realizácia delenej chráničky na VTL plynovodoch rôznych priemerov.